Crisis is het goud voor innovatie

Dat het een hele bijzondere situatie is waarin wij leven met zijn allen hoeft geen toelichting meer. Iedereen wordt indirect of direct getroffen door het coronavirus.

Ook zorgorganisaties staan onder hoge druk.

Ziekenhuizen zijn nu al zwaar getroffen en langzaamaan worden ook de overige zorgorganisaties steeds harder getroffen door het coronavirus.

Toch is het coronavirus niet alleen maar negatief nieuws. Het zet organisaties binnen de zorg en organisaties die te maken hebben met de zorg  allemaal in beweging om innovatie te versnellen. 

Oude zorggewoontes passen niet meer in deze situatie, veranderingen moeten snel en goed ingevoerd worden en iedereen is opnieuw zijn of haar plek aan het zoeken. Hierdoor voelt het turbulent in organisaties, maar het biedt ook kansen. De vlucht die zorgtechnologie nu neemt was al heel lang gewenst door de overheid en had al jaren terug moeten plaatsvinden. 

Aan ons de taak om alle innovatie nu zo aan te pakken dat we de zorg duurzaam verbeteren en al het potentieel volop benutten. Wat daarvoor nodig is? Dat iedereen aan boord is!

“Uw vlucht naar zorginnovatie vertrekt vanaf gate coronavirus”

Nu het coronavirus in de wereld is, is het innovatievliegtuig dus vertrokken. Maar we moeten wel even kijken of iedereen aan boord is. Er moeten in deze tijd veel en snel beslissingen gemaakt worden. Beslissingen waarbij je juist de expertise van de werkvloer en uit de praktijk wilt gebruiken. Nodig verpleegkundigen of verzorgenden dus uit om deel te nemen aan het overleg.

Daarmee gebruik je niet alleen alle onmisbare kennis van deze experts, maar bind je je zorgmedewerkers ook stevig aan je organisatie! Want hoe tofis het om als verpleegkundige of verzorgende deel te laten nemen aan een gesprekstafel en de beslissingen samen te nemen? Dit is juist een mooie kans om met elkaar het creatief en vrij denken toe te passen.

Zorg dus dat de experts aan boord van je vlucht zitten, ander vlieg je straks met een omweg naar je bestemming.

Wil de herintreder van de zorg snel in stappen, anders mist u de vlucht”

Innovatie en snel besluiten nemen samen met de werkvloer dus. Maar er is nóg een kans in deze periode van coronavirus: de herintreders. 

Door de crisis keren oud-zorgmedewerkers  weer terug in de zorg. Nu zij weer met één been in de zorg staan, is dit het moment om het gesprek aan te gaan. Waarom zijn zij teruggekomen? En, nog belangrijker, waarom zijn zij ooit uit de zorg gegaan? 


De herintreders hebben een schat aan informatie en ideeën over waar de zorginstelling van de toekomst aan voldoen moet. Gebruik deze informatie! Hierdoor ontstaat er een nieuwe horizon met nieuwe uitdagingen en kansen. Om van de crisis een duurzame kans te maken is het belangrijkste dus: blijf in gesprek met elkaar en luister goed.

Deze gesprekken zijn het goud voor de toekomst!