Verpleegkundigen en verzorgenden aan de top, hoe doe je dat?

In een arbeidsmarkt waar een schreeuwend tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden is en waarin de in- en uitstroom van personeel binnen een zorgorganisatie nog nooit zo hoog is geweest, lijkt het ideaal: techniek die een deel van het werk van zorgpersoneel over kan nemen. Maar wie de complexe problemen die in de zorg ontstaan wil kunnen blijven oplossen, kan niet zonder gemotiveerde werknemers. 

Toch lijkt het daar juist vaak mis te gaan.  Steeds meer organisaties hebben de grootste moeite om medewerkers aan ze te binden. Hoe dat komt?  Werknemers krijgen te weinig ruimte om creatieve taken uit te voeren. De oplossing: maak interne ondernemers van ze!

Ondernemers zijn vrije mensen die risico’s nemen en kansen pakken die anderen misschien niet zouden pakken. Deze mensen weten prima wat zij doen.  Ze onderscheiden zich daarmee van werknemers, die vaak wat rustiger aan doen,  doen wat de baas vraagt of zegt en weinig risico lopen.

Ondernemers in de zorg

Nu het aantal zzp’ers in de zorg flink is toegenomen, zou je denken dat die ondernemersgeest ook zorgorganisaties bereikt. Maar is dat wel zo? Wat is de meerwaarde van het inhuren van zzp’ers?

De zzp’ers in de zorg lijken weinig op ondernemers. Het grootste deel van hen doet namelijk gewoon hetzelfde werk dat zij altijd al hebben gedaan, alleen dan tegen een hoger tarief. Ze voegen nauwelijks nieuwe dingen toe aan de beroepsgroep of organisatie. Het gevolg is dat zzp’ers wél duur zijn voor organisaties, maar weinig nieuwe impulsen of ondernemersgeest meebrengen

Wat overblijft zijn organisaties die de grootste moeite hebben om betrokken personeel te houden. De zzp’ers dragen weinig bij aan de organisatie, en de werknemers lijken alle creativiteit verloren te hebben. Kan dat nou niet anders?

Dat kan en dat moet, vind ik. Want waar techniek een deel van het personeelstekort kan oplossen, is er een belangrijk deel van de zorg dat niet overgenomen kan worden door machines: de complexe problemen die creatieve oplossingen vragen.

Deze creativiteit lijkt op ondernemerschap en kan bij werknemers de juiste uitdaging geven.

Door het aanjagen van creatief denken zal er meer verbondenheid ontstaan tussen werknemers en werkgever.

Na verschillende mensen gesproken te hebben, moet ik een opvallende conclusie trekken. Waar managers vaak dénken dat er genoeg ruimte is voor creativiteit, hoor ik van werknemers dat zij weinig ruimte krijgen voor creatieve taken. Als ondernemer weet ik hoe we die creativiteit terug kunnen brengen in de zorgorganisaties. Iedereen kan dit leren, alleen je moet er wel voor openstaan als bestuurder van een organisatie.

Werkgevers moeten de huidige werknemers weer leren om de ruimte te pakken op creativiteit. De samenwerking aangaan.  Duidelijk de verwachtingen uitspreken en elkaar begeleiding geven bij het oplossen van complexe problemen. Managers moeten nieuwsgieriger zijn en het creatief denken aanjagen, waardoor leiderschap gaat ontstaan vanuit de verpleegkundige of verzorgende. Zo worden je medewerkers interne ondernemers!

Hoe doe je dat, interne ondernemers maken van je medewerkers?

Dat begint bij het loslaten van regels, beleid en protocollen, die vaak een hoop gedoe geven. Durf verpleegkundigen en verzorgenden eens te vragen om te denken buiten al die regels.

Directeuren, managers, teamleiders en andere ondersteunende medewerkers binnen zorgorganisaties moeten het goede voorbeeld geven en verpleegkundigen en verzorgenden een podium geven om kennis te delen vanaf de werkvloer. Zonder de beperkende belemmeringen van regels, beleid en protocollen.

Laat  het zorgpersoneel met elkaar een hedendaags probleem kiezen en zorg ervoor dat het proces van idee tot succes geborgd wordt in de praktijk, met zo min mogelijk kans op terugval is in het oude gedrag. Maak ruimte in agenda’s . Dertig minuten kan al genoeg zijn. Maak gelijk een jaarplan met  bijeenkomsten. Als je buiten de bijeenkomsten om de werknemers ruimte laat pakken voor creatief denken, verlopen de bijeenkomsten sneller en zijn ze waardevoller.

Er zijn altijd risico’s

Het risico is nu dat je geïnspireerd bent. Wacht niet, maar ga er direct mee aan de slag in de praktijk. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, bijvoorbeeld over hoe je zo’n jaarplan maakt? Let me know!