Een muur of een obstakel ?

Door het aanjagen van creatief denken zal er meer verbondenheid ontstaan tussen werknemers en werkgever. Maar hoe doe je dat, creatief en vrij denken? En hoe help je je werknemers om dat te ontwikkelen?

Met vrij denken kun je uiteenlopende problemen te lijf. Je richt je daarbij altijd op degene die het probleem heeft: ‘de gebruiker’. In de zorg kan dat degene met een zorgbehoefte zijn, maar ook je collega of team.

Vrij denken bestaat uit vijf stappen:

1. Empathie

Om erachter te komen wat je gebruikers willen moet je ze eerst goed begrijpen. Leer je werknemers echt observeren en laat ze de gebruiker van het probleem interviewen. Om een goed plaatje te krijgen is het belangrijk zoveel mogelijk informatie te krijgen van de gebruikers.

2. Definitie

Uit alle verzamelde informatie definieer je een kernprobleem. Die probleemdefinitie moet aan drie kenmerken voldoen. Die probleemdefinitie moet aan drie kenmerken voldoen

• Ze zet de behoefte van de gebruiker centraal,

• Ze biedt genoeg ruimte voor creatieve vrijheid,

• En ze zorgt voor voldoende houvast.

“Bewustzijn is een geweldige oceaan van verandering”

3. Ideeën

Vervolgens bedenk je samen oplossingen voor het probleem. Met technieken als brainstormen verzin je uiteenlopende ideeën, waaruit je de beste opties kiest. De beste ideeën ga je vervolgens uitwerken, met de volgende centrale punten als  uitgang: Je formuleert een goedkope, vereenvoudigde versie van je oplossing…

4 Prototype en 5. Testen

Nu ga je op zoek naar de beste oplossing voor je probleem.

Verpleegkundigen of verzorgenden hebben zoveel ideeën en oplossingen, maar leer ze hoe zij deze moeten uitwerken en tot leven laten komen binnen organisatie!

Hoe trots kan iemand zijn als er een kwaliteitsverbetering plaatsvindt vanuit de verpleegkundige of verzorgende zelf?

“Als je kernprobleem kunt bedenken komt de creativiteit van oplossing zelf”

Liever snel geholpen ? Bel of mail me. Ik denk graag met je mee !

Geef een antwoord