Tijd voor sociale innovatie

In mijn vorige blog had ik het over op zoek gaan naar flow, naar wat mensen in het leven beweegt en daar in de zorg op inspelen. Dat deed ik niet voor niks. Want de bevolking vergrijst en daarmee verandert ook de manier waarop we onze zorg moeten inrichten. Hiervoor hebben we niet alleen technische zorginnovatie nodig, maar ook sociale zorginnovatie. We moeten anders gaan denken. In deze blog leg ik uit waarom.

De ouderen van de toekomst

De komende jaren zal vooral het aandeel 65- tot 79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder zal zijn dan 80 jaar.

Vergrijzing betekent natuurlijk een toegenomen zorgvraag. Toch is de groep ouderen van de toekomst anders dan de groep ouderen van nu. De toekomstige ouderen zullen een stuk fitter zijn dan de huidige ouderen. Daarnaast is hun levensstijl is ook geheel anders. Ze willen graag overal inspraak op en medezeggenschap over hebben en zelfredzaamheid is zeer belangrijk voor ze. Dat betekent ook dat we de zorg voor die mensen anders moeten inrichten, met een verschuiving van ziektebeeld naar zingeving.  

Anders denken

Van verzorgenden en verpleegkundigen vraagt dat een heel ander denkproces. We moeten het gesprek aangaan met mensen over zingeving van het leven. Wat willen mensen nog? Wat hebben zij nodig om toch de deur uit te kunnen of zelfredzaam te blijven?

Het is daarbij ook belangrijk om naar levensritme en de gewoontes van cliënten te kijken. Hierdoor kan je soms bepaalde handelingen anders indelen waardoor mensen misschien wel meer energie overhouden over de dag of meer zelf kunnen. Door op deze manier te werken kan je snel ondersteuning bieden bij de juiste leefgebieden. 

Van technologische innovatie naar sociale innovatie

Als we deze omslag willen maken, moeten we ook ons innovatie-denken veranderen. Nu richt innovatie zich vooral op zorgtechnologie: hoe kunnen we met behulp van technologische ontwikkelingen de zorg beter, efficiënter, goedkoper maken? The sky is the limit, voor alles is wel een technische oplossing te bedenken! Wat achterblijft is sociale innovatie. Maar juist die sociale innovatie heeft dringend meer aandacht nodig. 

Daarom is het belangrijk dat verzorgenden en verpleegkundigen anders naar de mensen met een zorgvraag leren kijken. Positieve gezondheid en positieve psychologie helpen daarbij. Het proces waarin zorgprofessional én cliënt samen beslissen staat hierin centraal. Samen maken ze keuzes over de juiste stappen, gericht op zingeving. Dat vraagt veel begeleiding in het werkproces van verzorgenden en verpleegkundigen. Maar deze sociale innovatie is noodzakelijk als we op een goede, duurzame manier met de zorg van de toekomst om willen gaan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is OnnoKeinhorst_logoM-e1558448947187.gif

1 thought on “Tijd voor sociale innovatie”

Comments are closed.